วันที่ 9 มิถุนายน 2560  นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ตามแผนปฎิบัติงานราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรและอำเภอลานกระบือ และได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี พันธุ์ กข49   วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมโครงการ " 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2560 " ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านดงซ่อม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางกุลดา พันธุ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิด   วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายคำปริว จันทร์ประทักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจติดตามงานของหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ ณ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 จังหวัดกำแพงเพชร ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่14 ตำบลเขาคิริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

             
           

อ่านข่าวย้อนหลัง >>

 
 
  แนะนำเกษตรกร ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรัง ไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลพืชจังหวัดกำแพงเพชร
แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
องค์ความรู้ของผู้เกษียณอายุในเดือน กันยายน 2560

 
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สนง.เกษตรอำเภอพรานกระต่าย (ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร) (เอกสารประกวดราคา)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารบ้านพัก 2 ชั้น จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง
ประกวดราคา
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้ดจ้าง
 
   

   
 

 

Free web counters
 

<<สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร >>
เลขที่
30 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  62000
kamphaengphet@doae.go.th