สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

รูปประกอบข่าว

ประกาศอำเภอทรายทองพัฒนา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์


วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559

รูปประกอบข่าว

ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ


วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559

รูปประกอบข่าว

นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำนินงานประจำปี 2559 ณ ห้องเยามาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว กำแพงเพชร


วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

รูปประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด


วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559

ดูทั้งหมด

นายศุภนารถ เกตุเจริญ

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล คลิกที่นี้ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล คลิกที่นี้ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ คลิกที่นี้ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ คลิกที่นี้

© Copyright 2016