วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศนโยบายและเจตจำนงค์การบริหารด้วยคุณธรรมความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในงานวันเก็บเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ อำเภอไทรงาม โดยมี นายศุภนารถ  เกตุเจริญ เกษตรจังหวัด กล่าวรายงาน ม.8 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินให้นายศุภนารถ  เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20,000 บาท เพื่อชื้อข้าวช่วยเหลือชาวนา ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายสุพจน์  อมรวณิชสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมงานเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารคุณภาพดี และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สู่ผู้บริโภคโดยตร
             
           

อ่านข่าวย้อนหลัง >>

 
 
แนะนำเกษตรกร ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรัง ไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประมาณการณ์ ข้อมูลสถานการณ์ข้าว จังหวัดกำแพงเพชร

 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้ดจ้าง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบน้ำหยดฯ (จำนวน 16 รายการ)  
 
 
 
   

   
 

 

Free web counters
 

<<สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร >>
เลขที่
30 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  62000
kamphaengphet@doae.go.th