...ไ
ทยรัฐทีวีมาทำสารคดีเพราะปัจจุบัน
เริ่มมีเกษตรกรหันมาปลูกกล้วยไข่
มากขึ้นแม้จะไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี...

...
กล้วยไข่กำแพงเพขรเป็นพืชที่
ไม่มีปัญหาด้านการตลาด แต่คนปลูกต้อง
ดูแลเป็นพิเศษ
 

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในงานวันเก็บเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ อำเภอไทรงาม โดยมี นายศุภนารถ  เกตุเจริญ เกษตรจังหวัด กล่าวรายงาน ม.8 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดย พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายสุพจน์ 
อมรวณิชสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร ร่วมงานเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารคุณภาพดี และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
สู่ผู้บริโภคโดยตร
             
           

อ่านข่าวย้อนหลัง >>

 
   

 
 

แนะนำเกษตรกร ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรัง
     ไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ
     จังหวัดกำแพงเพชร 
 
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
   

   
 

 

Free web counters
 

<<สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร >>
เลขที่
30 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  62000
kamphaengphet@doae.go.th